Skylt Grannsamverkan vinter

Välkommen till hemsidan för Grannsamverkan i Brukskvarn. Här har vi samlat information om oss och grannsamverkan, aktuellt i vårt område och länkar till myndigheter, organisationer och verksamheter inom vårt område.

Tanken med grannsamverkan är att vi i Brukskvarn samarbetar med varandra för att tillsammans minska brottslighet och öka vår trygghet. Det ger oss också en möjlighet att lära känna varandra och skapa gemenskap i vårt område.

Varför grannsamverkan?

Skadegörelse, stöld och inbrott sker oftast i skydd av anonymitet. Men om vi tillsammans hjälps åt att hålla uppsikt över varandras hus, tomter och vad som händer här i Brukskvarn gör vi det svårare för en möjlig gärningsman och det blir lättare för den att bli upptäckt.

Grannsamverkan minskar brott

Enligt en undersökning som Brottsförebyggande rådet – Brå tagit fram, visar sig grannsamverkan kunna minska brottsligheten med i genomsnitt 16 eller 26 procent. De olika procentsatserna är beroende på vilken mätmetod man väljer.

Det är framför allt de så kallade vardagsbrotten — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person som minskar med en väl fungerande grannsamverkan.

Hur funkar det?

Grannsamverkan sker i samverkan med Polisen, Länsförsäkringar Södermanland, Västra Sörmlands Räddningstjänst och Vingåkers kommun.

Här i Brukskvarn har vi ett kontaktombud som har kontakter med Polisen och andra samverkande parter. Sen finns det en kontaktperson för varje gata (Brukskvarnsallén, Läppevägen, Bruksdammsvägen och Brukskvarnsvägen).

Inbrottstjuvarna undviker områden med grannsamverkan

I en intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan enligt BRÅ. Men det räcker inte med att sätta upp skyltar — det krävs att tillsammans i Brukskvarn är vaksamma.