Monthly archive for juni 2016

Nyhetsbrev nr 1-2016

Nyhetsbrev 1 2016

Nytt nyhetsbrev Grannsamverkan Katrineholm och Vingåker

Detta är första av två Nyhetsbrev under 2016 från oss i samverkansgruppen för Grannsamverkan i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi som ligger bakom Nyhetsbrevet arbetar på Västra Sörmlands Räddningstjänst, Länsförsäkringar och polisen i Lokalpolisområde Katrineholm.

Antalet hushåll som nu är med i Grannsamverkan har ökat sedan 2014, då vi gjorde en ”nystart”, från 900 till drygt 1900 hushåll!


Polisen informerar:

Lokalpolisområdet är relativt förskonat från inbrott i bostäder. Under de två första månaderna 2016, skedde ett tjugotal bostadsinbrott i Katrineholm. Därefter har det skett något enstaka inbrott. Dock ser vi varje inbrott som ett allvarligt angrepp mot grundtryggheten.

Vid ett av inbrotten, på Sköna Gertruds väg, återfanns gods vid husrannsakan hos två personer som var anhållna av polisen i Västra Skaraborg. Inbrotten hade skett runt om i Sverige. Inbrottstjuvarna dömdes för sammanlagt elva inbrott i bostäder till 2,5 års fängelse samt 10 års utvisning vardera!

Det är till stor hjälp att ha en aktuell inventarieförteckning på sina värdesaker samt om man drabbas av inbrott, lämna en utförlig godsbeskrivning. Det senare ökar möjligheterna att polisen kan återlämna och bevisa att gods som påträffas hos misstänkta tjuvar inte hör till dem!

Saknar ni inventarieförteckning eller vill ta del av tips, nationella Nyhetsbrev mm, finns bra information på hemsidan www.samverkanmotbrott.se Sök under de olika flikarna.

Stöldmärkning av värdesaker

Vi får ofta frågor om det senaste kring stöldskyddsmärkning, det som går under namnet märk-DNA. Det finns flera aktörer ute på marknaden. Vi rekommenderar att antingen prata med ditt försäkringsbolag eller söka på internet dna-märkning stöldskydd.

Har ni tips som ni vill lämna till oss på polisen, kan ni göra det via flera vägar. För pågående brott ring 112. I övrigt hänvisar vi till www.polisen.se. För tips och saker som du tycker verkar konstigt i ditt område – ta kontakt med din/dina kontaktpersoner i Grannsamverkan.


Västra Sörmlands räddningstjänst informerar:

Civila insatspersoner (CIP)

Till sommaren kommer vi att starta upp verksamheten med civila insatspersoner tillsammans med Brandskyddsföreningen. Till dags datum är fyra områden utbildade och klara för att medverka vid händelser i sina respektive områden. De händelsetyper som CIP kommer att larmas till via SMS är brand, trafikolycka, drunkning och hjärtstopp (på allmän plats). De områden som nu är utbildade är Strångsjö, Tisnarebaden, Österåker och Läppe. Om ni i ert område utanför tätorterna där räddningstjänsten inte har räddningsstyrkor vill vara med och bidra som CIP kan ni vända er till Per Gustafsson på V:a Sörmlands räddningstjänst via mail per.gustafsson@vsr.katrineholm .se eller telefon 0150-56756.

Ökar bränder med uppladdningskablar i hemmen?

Det finns ingen statistik på sådan detaljnivå och händelserna är som tur är väldigt få. Alla tekniska apparater med laddbara batterier kan börja brinna, inte bara mobiler, läsplattor eller bärbara datorer som det ofta rapporteras om i medier. Även själva laddaren kan fatta eld.

Många USB-laddare klarar inte kraven på elsäkerhet. Under 2014 återkallade Elsäkerhetsverket flera USB-laddare. Någon hade så allvarliga fel att den kunde orsaka brand eller elchock. Apple har återkallat sina USB-adaptrar som såldes oktober 2009 till september 2012. Iphone 3GS, 4 och 4s. Modell heter A1300. Det är viktigt att laddaren är CE-märkt och man ska se vem som är tillverkare. En dålig USB-laddare stör ut telefonen.

Vad är det som gör att det kan börja brinna när man laddar sin mobil?

Det har visat sig att det bland annat är i själva laddarklossen, USB-adaptern, som det blir en överhettning, men även batterierna i mobila enheter blir relativt varma under laddning. Om inte luften kan kyla, kan det i extrema fall bli en överhettning som leder till brand. Det kan även bli kortslutning, som kan orsaka brand. Det är inte vanligt men risken finns.

Vad kan man göra för att minska risken för brand i laddare?

 • Använd original- eller CE-märkta produkter
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan
 • Se till att laddarklossen och sladd är hela. Släng så fort de går sönder!
 • Dra ur kontakten ur väggen när du laddat klart
 • Installera jordfelsbrytare

Ska man ladda på natten och i sovrummet?

 • Om möjligt, undvik att ladda på natten
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen
 • Se till att ha en fungerande brandvarnare (i det rum du laddar mobilen/datorn/paddan) så att du får en tidig varning ifall något går fel

Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker man det?

Grillning
 • Följ grillens bruksanvisning.
 • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
 • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
 • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand. Balkong och flerbostadshus Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer om grillning får ske på balkongen eller inte.
Annan plats
 • Kontrollera att det inte råder eldningsförbud och att det är tillåtet att grilla.
Träkolsgrill
 • Eltändare bör användas i första hand. Det finns även andra bra alternativ som tändpapper, tändgelé och tändblock. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.
 • Använd aldrig T-röd eller liknande bränsle, då elden lätt kan sprida sig till flaskan och orsaka allvarliga skador.
 • Lägg använt grillkol i ett obrännbart kärl. Grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.
 • Ställ aldrig in en grill med kol i ett rum. Om kolen inte är helt släckt avger de giftig koloxid.
Engångsgrill
 • Placera grillen på ett obrännbart underlag. Botten på grillen är mycket het. Grillen ska släckas med mycket vatten innan den slängs. Ibland finns det speciella soptunnor för engångsgrillar.
Gasolgrill
 • Slangen mellan gasolbehållare och grill ska inför varje grillsäsong kontrolleras. Böj slangen. Om sprickor uppstår ska slangen bytas ut. Det är bra om man har en grillhandske till hands. Om en brand uppstår, försök i första hand att stänga huvudventilen på gasolflaskan. Gasolflaskor ska förvaras i väl ventilerat utrymme. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får du högst förvara 2 x 5 liter gasol (blå campingflaska).

Källa: Brandskyddsföreningen. Västra Sörmlandsräddningstjänst: Susanne Bergström tfn 0150-57651 och Per Gustafsson 0150-56756


Länsförsäkringar Södermanland informerar:

Sommartips inför semestern

Sommaren är snart här och de flesta kan se fram emot en skön ledighet. För att slippa onödigt krångel om något oförutsett inträffar är det bra att ha kontrollerat och förberett vissa saker för att skydda sig själv. Här har vi samlat några tips och råd inför semestern.

Försäkringsskydd

Se till att hela familjen har ett bra skydd om olyckan är framme. En sjuk- och olycksfallsförsäkring för de vuxna och barnförsäkring till barnen är viktigt. Om du ska använda bilen mycket i sommar är det smart att göra ett tillägg till bilförsäkringen som betalar hyrbil om bilen blir stående efter vägen.

Reser du utomlands längre än 45 dagar ska du tänka på att förlänga reseskyddet som du har i hemförsäkringen, annars riskerar du att stå utan försäkring de sista resdagarna. Du kan även teckna ett tillägg till hemförsäkringen som ger extra skydd när du är ute på resan, försäkringen gäller hela familjen som är skriven på samma adress.

Servicekort

Ta med servicekortet på utlandsresan. Det kortet får du tillsammans med försäkringsbrevet för din hemförsäkring och på det kortet finns information om vart du kan vända dig ifall du behöver akut hjälp på plats. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du behöver ett nytt.

EU kort

Ska du resa inom EU/EES kan du beställa ett sjukvårdskort hos Försäkringskassan. Det gör du smidigt på deras hemsida. Kortet ger dig rätt att få samma sjukvård som invånarna i landet du besöker och är giltigt i tre år.

Stoppa tjuven

Tala om för grannarna att du åker iväg på semester och be dem ha extra koll på ditt hem. Grannarna kan ställa bilen på garageuppfarten och hänga tvätt på din torkställning för att hemmet ska se bebott ut. Med mera. Bara fantasin sätter stopp för hur man kan lura tjuven. Länsförsäkringar Södermanland, Mia Thurfjell tfn 0150-48 43 06

Sommar