Arkiv för Nyhetsbrev Kategorin

Nyhetsbrev 2-2017

Nytt nyhetsbrev kring Grannsamverkan

Nyhetsbrev 2-2017

Klarar du 72 timmar?

Om strömmen försvinner kan vi inte laga mat som vanligt, vi kan inte titta på TV eller lyssna på radio. Vi behöver kunna klara oss själva ett tag utan att direkt behöva slänga oss iväg till affären. Det kanske är en snöstorm ute som gör det onödigt riskfyllt att vara ute på vägarna bara för att handla lite mat.

Klara sig själv i ett par dygn

Konceptet 72 timmar handlar om att kunna klara sig själv i några dygn för att inte belasta samhällets resurser i onödan, som kan behövas till andra utsatta. Att kunna laga mat utan el kan vara en utmaning om man bor i stan men kan man tänka till innan det händer så kan man lösa det. En av de viktigaste sakerna att göra är att föreställa sig hur det skulle vara att behöva laga mat utan el, det kallas mental beredskap. Vad kan du använda? Stormkök? Grillen utomhus?

För att kunna få information kan du ha en laddad powerbank (ett portabelt litet batteri) till din telefon så kan du ladda den och få information från din kommun eller www.krisinformation.se.

www.dinsakerhet.se finns det flera checklistor på vad som är bra att ha hemma om krisen händer.

Vad är MärkDNA och var kan jag köpa det?

MärkDNA består av vätska är en vätska som tillförts syntetiskt DNA eller DNA från växtriket. Varje behållare med MärkDNA har en unik kod.

Mera information finns även på:

Fakta inbrott 2016

Visste du att:

 • De flesta inbrott sker dagtid på vardagar.
 • En procent av alla hushåll drabbas av inbrott.
 • Hösten är högsäsong för villainbrott – november är värst!
 • Under 2016 anmäldes cirka 22 0000 bostadsinbrott i landet.
 • Av tjugo tillfrågade personer som begått inbrott svarade nitton att de undvek områden med grannsamverkan.

Källa: Brå 2017

Brandfaror i köket

Hälften av alla bränder i hemmet startar på spisen i köket. En glömd spisplatta är den allra vanligaste orsaken. Med en spisvakt får du bort de vanligaste riskerna. Men även om du inte har en spisvakt kan du minska risken för brand i köket.

Olja och spisfläktar orsakar många bränder

Om du glömmer kokande potatis på plattan kommer den till slut att torrkoka och fatta eld. Det är en av många orsaker till bränder i kök. Minst lika vanligt är att glömma stänga av en
platta.

När värmen strålar upp i spisfläkten kan fett droppa ner på plattan som lätt tar eld. Induktionshällar är vanliga idag och blir snabbt varma. En kastrull med olja kan börja brinna på några minuter, om du lämnar den utan uppsikt.

Så här undviker du brand i ditt kök

 • Rengör spisfläkten regelbundet
 • Installera en spisvakt som bryter strömmen och larmar
 • Var försiktig när du lagar man med het olja
 • Flambera aldrig under spisfläkten
 • Lägg inga saker på spisen, även när den är avslagen

Om det börjar brinna

Om en gryta eller stekpanna fattar eld måste du agera snabbt så att elden inte tar fart

 1. Stäng först av spisfläkten
 2. Kväv elden med ett lock eller brandfilt

Häll aldrig vatten över brinnande fett eller olja. Det kan orsaka explosion och antända resten av köket.

Om nyhetsbrevet

Det här är det andra nyhetsbrevet för 2017 som vi gemensamt, Länsförsäkringar Södermanland, Räddningstjänsten och Polisen skickar ut. Antalet nya områden fortsätter att öka och antalet hushåll som nu har Grannsamverkan är drygt 2700! Antalet inbrott i bostäder under årets första tio månader, har varit färre i antal än samma period 2016.

Nyhetsbrev nummer 2-2016

nyhetsbrev-2-2016

Nytt nyhetsbrev nr 2 2016

Det har så här i jultider kommit ett nytt nyhetsbrev. Det här är det andra nyhetsbrevet för 2016 som, Länsförsäkringar Södermanland, Räddningstjänsten och Polisen gemensamt skickar ut.

Intresset är fortsatt stort för Grannsamverkan. Under det senaste året har vi ökat med 1000 hushåll, och är nu uppe i 2500! Antalet inbrott i bostäder under årets första tio månader, har varit i stort på samma nivå som 2015. Vi ser varje inbrott som ett allvarligt angrepp på grundtryggheten.

Summering från Vi värnar varandra

Lördagen den 17 september var huvud- och kontaktpersonerna för våra grannsamverkansområden, tillsammans med CIP, civila insatspersonerna, ungdoms- och frivillig- brandkåren och polisens volontärer, inbjudna till en inspirationseftermiddag

Vi värnar varandra

På plats fanns utställare från Sörmländska företag, Teknikservice, Verisure, Presto och Eurosafe/ om smartwater/ märkDNA. Deltagarna fick prova på att släcka brand, se en förevisning av brand på spis och polisens hundförare visade eftersök av gods.

Utvärdering av märkDNA

På polisens hemsida finns utvärdering och uppföljning av märkDNA. Du hittar den här.

Annan bra information hittar du också på Samverkan för brott och Stöldskyddsföreningen.

Nationell studie

Stöldskyddsföreningen och Polisen genomför på uppdrag av BRÅ, en nationell studie om effekterna av Grannsamverkan. Tidigare studierna grundar sig på internationella resultat.

Studien startade hösten 2016 och pågår till 2018. Vi i Katrineholm bidrar med två nystartade områden. Ett, villa/radhuskvarter på norr i Katrineholm samt trappsamverkan i KFAB:s hyreshus i Valla.

Brandskydd

Om du upptäcker att det brinner ska du först se till att alla som finns i huset kommer i säkerhet. Sedan ringer du brandkåren på 112 och först därefter kan du försöka släcka branden så länge du inte utsätter dig för fara.

Brandvarnare – en både självklar och billig livförsäkring

Oftast är det inte själva branden som dödar vid en eldsvåda, utan den livsfarliga röken. Att ha en brandvarnare hemma som varnar innan branden har brutit ut, är därför en lika självklar som billig livförsäkring.

Lika viktigt som det är att ha en brandvarnare, är det att byta batteri i dem. Ett vanligt batteri bör du byta varje år, men om du använder litiumbatterier räcker de upp till fem gånger så länge.

Även en brandvarnare har en begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8–10 år. Det hörs när batteriet i brandvarnaren behöver bytas. Koppla inte ur brandvarnaren för att få tyst på den, utan byt batteriet.

Nyhetsbrev nr 1-2016

Nyhetsbrev 1 2016

Nytt nyhetsbrev Grannsamverkan Katrineholm och Vingåker

Detta är första av två Nyhetsbrev under 2016 från oss i samverkansgruppen för Grannsamverkan i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi som ligger bakom Nyhetsbrevet arbetar på Västra Sörmlands Räddningstjänst, Länsförsäkringar och polisen i Lokalpolisområde Katrineholm.

Antalet hushåll som nu är med i Grannsamverkan har ökat sedan 2014, då vi gjorde en ”nystart”, från 900 till drygt 1900 hushåll!


Polisen informerar:

Lokalpolisområdet är relativt förskonat från inbrott i bostäder. Under de två första månaderna 2016, skedde ett tjugotal bostadsinbrott i Katrineholm. Därefter har det skett något enstaka inbrott. Dock ser vi varje inbrott som ett allvarligt angrepp mot grundtryggheten.

Vid ett av inbrotten, på Sköna Gertruds väg, återfanns gods vid husrannsakan hos två personer som var anhållna av polisen i Västra Skaraborg. Inbrotten hade skett runt om i Sverige. Inbrottstjuvarna dömdes för sammanlagt elva inbrott i bostäder till 2,5 års fängelse samt 10 års utvisning vardera!

Det är till stor hjälp att ha en aktuell inventarieförteckning på sina värdesaker samt om man drabbas av inbrott, lämna en utförlig godsbeskrivning. Det senare ökar möjligheterna att polisen kan återlämna och bevisa att gods som påträffas hos misstänkta tjuvar inte hör till dem!

Saknar ni inventarieförteckning eller vill ta del av tips, nationella Nyhetsbrev mm, finns bra information på hemsidan www.samverkanmotbrott.se Sök under de olika flikarna.

Stöldmärkning av värdesaker

Vi får ofta frågor om det senaste kring stöldskyddsmärkning, det som går under namnet märk-DNA. Det finns flera aktörer ute på marknaden. Vi rekommenderar att antingen prata med ditt försäkringsbolag eller söka på internet dna-märkning stöldskydd.

Har ni tips som ni vill lämna till oss på polisen, kan ni göra det via flera vägar. För pågående brott ring 112. I övrigt hänvisar vi till www.polisen.se. För tips och saker som du tycker verkar konstigt i ditt område – ta kontakt med din/dina kontaktpersoner i Grannsamverkan.


Västra Sörmlands räddningstjänst informerar:

Civila insatspersoner (CIP)

Till sommaren kommer vi att starta upp verksamheten med civila insatspersoner tillsammans med Brandskyddsföreningen. Till dags datum är fyra områden utbildade och klara för att medverka vid händelser i sina respektive områden. De händelsetyper som CIP kommer att larmas till via SMS är brand, trafikolycka, drunkning och hjärtstopp (på allmän plats). De områden som nu är utbildade är Strångsjö, Tisnarebaden, Österåker och Läppe. Om ni i ert område utanför tätorterna där räddningstjänsten inte har räddningsstyrkor vill vara med och bidra som CIP kan ni vända er till Per Gustafsson på V:a Sörmlands räddningstjänst via mail per.gustafsson@vsr.katrineholm .se eller telefon 0150-56756.

Ökar bränder med uppladdningskablar i hemmen?

Det finns ingen statistik på sådan detaljnivå och händelserna är som tur är väldigt få. Alla tekniska apparater med laddbara batterier kan börja brinna, inte bara mobiler, läsplattor eller bärbara datorer som det ofta rapporteras om i medier. Även själva laddaren kan fatta eld.

Många USB-laddare klarar inte kraven på elsäkerhet. Under 2014 återkallade Elsäkerhetsverket flera USB-laddare. Någon hade så allvarliga fel att den kunde orsaka brand eller elchock. Apple har återkallat sina USB-adaptrar som såldes oktober 2009 till september 2012. Iphone 3GS, 4 och 4s. Modell heter A1300. Det är viktigt att laddaren är CE-märkt och man ska se vem som är tillverkare. En dålig USB-laddare stör ut telefonen.

Vad är det som gör att det kan börja brinna när man laddar sin mobil?

Det har visat sig att det bland annat är i själva laddarklossen, USB-adaptern, som det blir en överhettning, men även batterierna i mobila enheter blir relativt varma under laddning. Om inte luften kan kyla, kan det i extrema fall bli en överhettning som leder till brand. Det kan även bli kortslutning, som kan orsaka brand. Det är inte vanligt men risken finns.

Vad kan man göra för att minska risken för brand i laddare?

 • Använd original- eller CE-märkta produkter
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan
 • Se till att laddarklossen och sladd är hela. Släng så fort de går sönder!
 • Dra ur kontakten ur väggen när du laddat klart
 • Installera jordfelsbrytare

Ska man ladda på natten och i sovrummet?

 • Om möjligt, undvik att ladda på natten
 • Ladda på hårt underlag – inte i sängen
 • Se till att ha en fungerande brandvarnare (i det rum du laddar mobilen/datorn/paddan) så att du får en tidig varning ifall något går fel

Sommar, sol och grillning hör ihop. Kontrollerad eld är trevlig. Men om elden är okontrollerad är det brand. Hur undviker man det?

Grillning
 • Följ grillens bruksanvisning.
 • Grillen ska stå på ett plant och helst obrännbart underlag minst en meter från brännbar vägg, husvagn eller tält. Ett tält övertänds snabbt om det börjar brinna.
 • Lämna aldrig grillen utan tillsyn.
 • Ha alltid vatten eller en brandsläckare till hands för att kunna släcka en eventuell brand. Balkong och flerbostadshus Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer om grillning får ske på balkongen eller inte.
Annan plats
 • Kontrollera att det inte råder eldningsförbud och att det är tillåtet att grilla.
Träkolsgrill
 • Eltändare bör användas i första hand. Det finns även andra bra alternativ som tändpapper, tändgelé och tändblock. Förvara tändvätska minst tre meter från grillen.
 • Använd aldrig T-röd eller liknande bränsle, då elden lätt kan sprida sig till flaskan och orsaka allvarliga skador.
 • Lägg använt grillkol i ett obrännbart kärl. Grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn.
 • Ställ aldrig in en grill med kol i ett rum. Om kolen inte är helt släckt avger de giftig koloxid.
Engångsgrill
 • Placera grillen på ett obrännbart underlag. Botten på grillen är mycket het. Grillen ska släckas med mycket vatten innan den slängs. Ibland finns det speciella soptunnor för engångsgrillar.
Gasolgrill
 • Slangen mellan gasolbehållare och grill ska inför varje grillsäsong kontrolleras. Böj slangen. Om sprickor uppstår ska slangen bytas ut. Det är bra om man har en grillhandske till hands. Om en brand uppstår, försök i första hand att stänga huvudventilen på gasolflaskan. Gasolflaskor ska förvaras i väl ventilerat utrymme. Det är förbjudet att förvara gasolflaskor i källare eller vindsutrymme. I en lägenhet får du högst förvara 2 x 5 liter gasol (blå campingflaska).

Källa: Brandskyddsföreningen. Västra Sörmlandsräddningstjänst: Susanne Bergström tfn 0150-57651 och Per Gustafsson 0150-56756


Länsförsäkringar Södermanland informerar:

Sommartips inför semestern

Sommaren är snart här och de flesta kan se fram emot en skön ledighet. För att slippa onödigt krångel om något oförutsett inträffar är det bra att ha kontrollerat och förberett vissa saker för att skydda sig själv. Här har vi samlat några tips och råd inför semestern.

Försäkringsskydd

Se till att hela familjen har ett bra skydd om olyckan är framme. En sjuk- och olycksfallsförsäkring för de vuxna och barnförsäkring till barnen är viktigt. Om du ska använda bilen mycket i sommar är det smart att göra ett tillägg till bilförsäkringen som betalar hyrbil om bilen blir stående efter vägen.

Reser du utomlands längre än 45 dagar ska du tänka på att förlänga reseskyddet som du har i hemförsäkringen, annars riskerar du att stå utan försäkring de sista resdagarna. Du kan även teckna ett tillägg till hemförsäkringen som ger extra skydd när du är ute på resan, försäkringen gäller hela familjen som är skriven på samma adress.

Servicekort

Ta med servicekortet på utlandsresan. Det kortet får du tillsammans med försäkringsbrevet för din hemförsäkring och på det kortet finns information om vart du kan vända dig ifall du behöver akut hjälp på plats. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du behöver ett nytt.

EU kort

Ska du resa inom EU/EES kan du beställa ett sjukvårdskort hos Försäkringskassan. Det gör du smidigt på deras hemsida. Kortet ger dig rätt att få samma sjukvård som invånarna i landet du besöker och är giltigt i tre år.

Stoppa tjuven

Tala om för grannarna att du åker iväg på semester och be dem ha extra koll på ditt hem. Grannarna kan ställa bilen på garageuppfarten och hänga tvätt på din torkställning för att hemmet ska se bebott ut. Med mera. Bara fantasin sätter stopp för hur man kan lura tjuven. Länsförsäkringar Södermanland, Mia Thurfjell tfn 0150-48 43 06

Sommar

Nytt nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1502

Nyhetsbrev nr 2 2015

Det har kommit ett nytt nyhetsbrev till alla grannsamverkare i Katrineholm-Vingåker. Nyhetsbrevet ges ut tillsammans av Länsförsäkringar Södermanland, Räddningstjänsten och Polisen.

Via e-post?

Om du vill ha ditt ex av nyhetsbrevet via e-post så anmäl den gärna via denna länk så skickas det ut till dig. Om du vill ha det i pappersform finns det hos din kontaktperson.

Innehåll

Just detta nyhetsbrev innehåller mycket kring hur vi skyddar våra fastigheter kring jul och nyår samt för frostskador. Några av rubrikerna är:

 • Kameraövervakning
 • Information från stormötet 23 november
 • Hur man undviker bränder
 • Hur man undviken vatten och frysskador i fastigheter

 Ladda ner

Om du vill ladda ner nyhetsbrevet så kan du göra det här: Nyhetsbrev 2-2015 Grannsamverkan Katrineholm-Vingåker