Nyhetsbrev nummer 2-2016

nyhetsbrev-2-2016

Nytt nyhetsbrev nr 2 2016

Det har så här i jultider kommit ett nytt nyhetsbrev. Det här är det andra nyhetsbrevet för 2016 som, Länsförsäkringar Södermanland, Räddningstjänsten och Polisen gemensamt skickar ut.

Intresset är fortsatt stort för Grannsamverkan. Under det senaste året har vi ökat med 1000 hushåll, och är nu uppe i 2500! Antalet inbrott i bostäder under årets första tio månader, har varit i stort på samma nivå som 2015. Vi ser varje inbrott som ett allvarligt angrepp på grundtryggheten.

Summering från Vi värnar varandra

Lördagen den 17 september var huvud- och kontaktpersonerna för våra grannsamverkansområden, tillsammans med CIP, civila insatspersonerna, ungdoms- och frivillig- brandkåren och polisens volontärer, inbjudna till en inspirationseftermiddag

Vi värnar varandra

På plats fanns utställare från Sörmländska företag, Teknikservice, Verisure, Presto och Eurosafe/ om smartwater/ märkDNA. Deltagarna fick prova på att släcka brand, se en förevisning av brand på spis och polisens hundförare visade eftersök av gods.

Utvärdering av märkDNA

På polisens hemsida finns utvärdering och uppföljning av märkDNA. Du hittar den här.

Annan bra information hittar du också på Samverkan för brott och Stöldskyddsföreningen.

Nationell studie

Stöldskyddsföreningen och Polisen genomför på uppdrag av BRÅ, en nationell studie om effekterna av Grannsamverkan. Tidigare studierna grundar sig på internationella resultat.

Studien startade hösten 2016 och pågår till 2018. Vi i Katrineholm bidrar med två nystartade områden. Ett, villa/radhuskvarter på norr i Katrineholm samt trappsamverkan i KFAB:s hyreshus i Valla.

Brandskydd

Om du upptäcker att det brinner ska du först se till att alla som finns i huset kommer i säkerhet. Sedan ringer du brandkåren på 112 och först därefter kan du försöka släcka branden så länge du inte utsätter dig för fara.

Brandvarnare – en både självklar och billig livförsäkring

Oftast är det inte själva branden som dödar vid en eldsvåda, utan den livsfarliga röken. Att ha en brandvarnare hemma som varnar innan branden har brutit ut, är därför en lika självklar som billig livförsäkring.

Lika viktigt som det är att ha en brandvarnare, är det att byta batteri i dem. Ett vanligt batteri bör du byta varje år, men om du använder litiumbatterier räcker de upp till fem gånger så länge.

Även en brandvarnare har en begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8–10 år. Det hörs när batteriet i brandvarnaren behöver bytas. Koppla inte ur brandvarnaren för att få tyst på den, utan byt batteriet.